Lagerlokaler i alle landsdele

Lagerlokaler, en værdifuld plads for dine varer

Plads er for mange ofte en knap ressource. Lagerlokaler byder derfor gode muligheder for lagring, både for erhvervsdrivende og private. Om det er for virksomheder, industri, transport og logistik, eller for private – lagerlokaler egner sig optimalt som erhvervslokaler, for over længere eller kortere tidsperioder at lagre vare. Forskellige parametre som nytte, køb eller leje såsom lagerlokalets placering bestemmer lagringens art. Således segmenterer sig det logistiske tilbud på lagerlokaler, self-storage tilbud og færdighaller efter behov. Hvilke aspekter der spille en rolle ved lagersøgningen, hvilke tilbud og services der findes viser følgende oversigt.

1.Hvilken slags lagerlokaler findes der?

Lagerlokaler kan inddeles efter to karakteristika: mindre lagerejendomme eller produktionshaller, som egner sig for mindre og mellemstore virksomheder. Denne art af lagerlokaler findes i forskellige størrelser og med forskelligt udstyr. Herved kan det dreje sig om splittede lagerarealer eller om erhvervslagre i byområdet. Ved behov kan lagersøgende købe eller leje lager med en størrelse på flere tusind kvadratmeter. Som objekter egner sig også tidligere pakhuse og lofts.

2.Fordele ved lagerhaller og lagerrum

Ved virksomheder ligger fordelen i en lagerhal først og fremmest i en øget fleksibilitet. Således kan varer ved behov leveres og sendes world wide. Ved valget mellem køb eller leje af lagerlokaler drejer det sig altså kapaciteter og at det skal kunne svare dig økonomisk. Ved privatpersoner kommer der ydermere et brugerbehov ind i spil. Individuelle lagerrum, som også betegnes self-storage, byder den fordel, at de er tilgængelig til hver en tid.

3.Hvordan finder jeg et egnet lagerlokale?

Vigtige kriterier

Hvis man er på udgik efter et egnet lagerlokale skal en række aspekter tages højde for. En måde hvorpå alle faktorer nemt kan overskues og objekter kan sammenlignes ved, er ved at lave en tjekliste. Således glemmes behov til lagerlokaler ikke, kriterier kan prioriteres efter vigtighed. På internettet kan der findes en række forskellige tjeklister, som kan suppleres med individuelle behov. Disse tjeklister kan dog også bruges til at gøre sig selv klar over hvilke kriterier man selv anser for at være værdifulde.

Søge ejendomme på internettet

Når du er blevet klar over dine behov til dit nye lagerlokale, så kan det anbefales at starte søgningen på internettet. Udbuddet er stort og søgningen kan nemt tilpasses ud fra forskellige søgekriterier. Således finder interessenter garanteret et lagerlokale, som lever op til ens individuelle behov. Du finder flere informationer og værktøjer til søgningen på vores site.

Ejendomsmægleren

Ved søgningen efter et passende lagerlokaler kan interessenter også bruge en ejendomsmægler til at understøtte deres søgning. Ejendomsmæglere har meget know-how, har et godt overblik over markedet og kan på den måde supplere din søgning på en effektiv måde. Om man søger selvstændigt eller i samarbejde med en mægler afhænger af ens egne ønsker og krav. Jo mere kompliceret den efterlyste type lagerlokale er, jo mere kan det betale sig at søge professionel hjælp.

4.Hvad koster lagerlokaler?

Omkostningerne afhænger af formål, størrelse og placering. Afhængig af lagerets tilstand og det samlede areal bliver købspris henholdsvis leje afgjort individuelt. Man kan gå ud fra at lejeniveauet og købspris kan variere stærkt, afhængigt af landsdelen. Derudover kan man gå ud fra at kvadratmeterpriser falder jo større arealet er. Den geografiske placering og nytteværdigen bidrager væsentligt til lagerejendommens pris. Det er dog ikke muligt at give et skøn på generelle priser, da de ovennævnte faktorer varier for hvert tilfælde.

5.Købe eller leje lagerlokaler?

Købe lagerlokaler

Køb af lagerlokale forudsætter en høj likviditet. Man kan ofte basere sine handlinger på et lån, dog er det ved yngre selskaber ofte sandsynligt, at lånsøgningen bliver afvist. Derudover forudsætter lånoptagning et egenkapital. Ved køb skal det huskes, at en del af ens formue er bundet og ikke står til rådighed for andre eventuelle investeringer. Derudover bør en sådan langsigtet binding kun blive indgået når en fremtidig succes kan prognosticeres. På den anden side, så er en lagerejendom en investeringsgenstand, som udgør en sikkerhed så snart lånet er afbetalt.

Leje lagerlokaler

Især unge virksomheder har stor gavn af den høje fleksibilitet, som leje af lagerlokaler giver. Så snart en erhvervsudvikling finder sted i form af en udvidelse af areal og en udvidelse af teamet. Ved lejede objekter kan på denne måde reageres fleksibelt og for eksempel placeringen ændres. Det er naturligvis en god idé allerede før indgåelse af lejeaftale at gøre sig tanker over selskabets udvikling og udvidelser. Skattemæssige aspekter gør også en afgørende rolle ved beslutning om køb eller leje. Ved køb af ejendom kan månedlige omkostninger ikke fradrages i skat, f.eks. kreditraten.